Barnkör – Joyful

Joyful heter vår barnkör. Vi övar vid ett antal tillfällen i Holmegården för att sedan medverka i en gudstjänst.

Ålder:  förskoleklass t.o.m. årskurs fyra

Plats: Holmegården

Kontakt:
Lovisa Jonehög 070-3338471

Datum våren 2020:

Söndag 26/1     16.30-17.15    Övning i Holmegården
Söndag 2/2     16.30-17.15    Övning i Holmegården
Söndag 9/2     16.30-17.15    Övning i Holmegården
Söndag 16/2    17.00               Sundstabyns missionshus där vi medverkar på gudstjänsten