Bön

Bönen är den kortaste vägen till ett möte med Gud. Samtidigt är det viktigt att kunna be tillsammans med andra. Det finns flera bönemöten i församlingen, onsdagar kl 11.00 i Holmegården och även Tisdagar på samlingen Inför Gud.

Du kan även skicka in ett böneämne så ber vi för det.