En liten hälsning i tider av oro med anledning av Coronaviruset

Vi i Holmedal/Blomskogs Equmeniakyrka delar den oro som många känner inför coronaviruset som nu sprider sig över världen och i Sverige. Vi sätter vår tillit till att Gud finns med i denna osäkra tid och finner tröst i Jesus ord:
”Jag lämnar frid efter mig, min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga”  Joh 14:27

 

Kära vänner!

Jag har under några dagar bett och funderat över den situation som vi befinner oss i just nu i vårt land och i vår värld. Jag har haft det svårt med att vi som kristenhet stänger ned våra gudstjänster, även om jag ser att det kanske är nödvändigt just nu.

I söndags eftermiddag var församlingsstyrelsen och några medlemmar samlade i bön och samtal om den på pågående virussmittan.

Vi vill som styrelse vara noga med att lyssna in all den information som ges av myndigheter.  Vi tar också del av informationen från Equmeniakyrkan centralt som hjälper oss och ger goda råd

När det gäller vår församling ser det ut på följande sätt.

Just i dagsläget möts våra scoutgrupper på vanliga tider. Fredagsträffen kommer också att ha sina träffar. Tonår kommer att mötas som vanligt.  När det gäller böneträffen i Holmegården på onsdagar har vi inte taget någon ställning än. Kaffestugan i Sundstabyn kommer att vara inställd till vidare.

När det gäller våra Gudstjänster kommer de att ställa in. Det gäller i första hand denna månaden. Vi återkommer med information om framtiden.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tills vidare. Det handlar om att ta hänsyn till varandra.

I allt detta låt oss  bära varandra i bön och omtanke. Ring gärna samtal till någon du känner att du vill uppmuntra och stödja, lite omtanke betyder mycket.

Om vi nu inte kan träffas som vi brukar i våra kyrkor, så äger vi ändå en gemensam plattform där vi kan mötas. Det är i bön. I våra hem, i ensamheten eller på platser där jag befinner mig. Jag vill uppmuntra dig att under denna tid av oro, avsätta en stund varje dag i bön och förbön för vår värld, vårt land, vår bygd och för människor som vi har omkring oss. På detta sätt kan vi vara ett hopp där hopplösheten utbreder sig. Det är gott att få leva i en förvissning om att det finns en som finns med oss i båten Luk 8:22-25 och som vi kan känna tillit till och förtroende för. Jag föreslår, om möjligt, att vi varje dag vid 18.00 avskiljer en stund i bön och eftertanke? Just för att medvetandegöra oss om att vi är många och att vi delar detta tillsammans. I bönen är Jesus den som är vår sammanhållande kraft och fokus. Det är i honom vi lever och rör oss och är till. Men självklart kan du be vid andra tillfällen, du kan be jämt och ständigt.

Som pastor i denna situation kan jag inte fullt ut besöka dig/er som jag brukar, Men även här måste vi följa de rekommendationer som har getts oss. Ni finns alla i mina dagliga förböner och omtankar. Jag kommer att på olika sätt höra av mig. Men du ska veta att jag finns inte längre bort än en telefon, 0706-837698. På det sättet finns jag alltid tillgänglig. Om det är nödvändigt med ett besök vid särskilda behov få vi ta ställning till det då. Du kan också skriva om det är något du undrar över, gärna på mail. nielsen.mogens@gmail.com.

Till sist. Låt mig skicka med den bön som är formulerad utifrån Jesaja 35.

 

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!”

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.

Amen.

Bara några funderingar och en innerlig bön om Guds nåd och omsorg om oss alla

Pastor/ föreståndare

Mogens Nielsen