En vandring i tron genom livet

Under dessa träffar möts vi i enkelhet, kärlek och stor öppenhet inför varandra och Gud. Vi kommer att be tillsammans, läsa bibeltexter, ge tid för egen reflektion och tid för delgivande. Vi kommer också att ta med oss texter hem som vi kan leva med till nästa gång vi mötes i gruppen. Allt det för att vi tillsammans, som enskilda, och med varandra vill kunna växa och fördjupas i tron och vartdagsliv.

Upplägg:
• Vi möts kl. 19.00 några onsdager under våren i Sundstabyn/Holmegården
• Kvällen inleds med en samling i bön, stillhet, och inre lyssnade
• Vi delar en genomgång av temat för samlingen
• Tid för egen reflektioner och andliga övningar
• Återsamling, bön, avslutning

Exempel på teman:
Vem är jag i relation till Gud? Guds tankar om mig. Mina tankar om Gud. Att leva och vara led av den Helige Anden. Vad kan skymma sikten i mitt liv? ”Examen” ett sätt att sammanfatta dagen i eftertanke och bön. Leva med urskiljning. Hur kan jag veta att det är Gud som talar – att rätt kunna urskilja Guds röst i förhållande till alla andra röster.

Anmälan: Mogens Nielsen, 070-6837698, nielsen.mogens@gmail.com
(Kontakta Mogens för mer info)

Datum för våren: 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 8/5-10/5 ev retreat