Gudstjänst

Vi möts för att fira gudstjänst varje söndag. I dessa gudstjänster medverkar vår pastor samt sångare och musiker ur församlingen. Våra barn och ungdomar finns också oftast med och medverkar med drama, dans eller sång och musik.