Joyful – barnkör

Nu startar barnkören JOYFUL För barn i förskoleklass tom årskurs fyra

Söndag 26/1     16.30-17.15    Övning i Holmegården
Söndag 2/2     16.30-17.15    Övning i Holmegården
Söndag 9/2     16.30-17.15    Övning i Holmegården
Söndag 16/2    17.00               Sundstabyns missionshus där
vi medverkar på gudstjänsten

När vi övar finns det kaffe/the till de vuxna och vi avslutar med att äta lite frukt tillsammans

Undrar du över något?
Kontakta Lovisa Jonehög 070-3338471