Mötesplatser

Vi vill vara en kyrka som är en mötesplats, först och främst mellan Gud och människa, men också mellan människor i en varm gemenskap.