Tro

Equmeniakyrkan Holmedal/Blomskog är en kristen församling som tror på Kristus Jesus som frälsare. Alla våra möten är öppna och du är varmt välkommen att besöka oss.

Bibeln

Bibeln består av 66 olika böcker. Ordet ”bibel” kommer från grekiska ordet ”biblos” som betyder bok eller skrift. Vårt ord bibliotek kommer från detta ord och beskriver på ett bra sätt att Bibeln faktiskt är en bok som består av flera böcker – som ett bibliotek! Bibeln är skriven i flera olika stilar, här finns historia, poesi, brev och profetiska böcker.

Bibeln är skriven av över 40 olika författare under 1500 års tid (1400 f.Kr fram till ca 90 f.Kr.). Det står i ett av breven, Andra Timoteusbrevet 3:16, att Bibeln är ”utandad av Gud”. Det innebär inte att Gud har hållit i pennan och författaren varit i transliknande tillstånd. Istället har de inspirerade och ledda av Guds Ande skrivit texterna. En viktig del i Bibeln är den fria viljan hos människan, samtidigt är också Gud allsmäktig, men han väljer ofta att arbeta genom människor.

Bibelns första sidor handlar om skapelsen och de sista sidorna handlar om att en dag kommer Gud ställa allting tillrätta.

Bibelns röda tråd

Genom hela Bibeln finns en röd tråd att människan i sig själv är hopplöst förlorad och behöver en räddare, någon som frälser den. Den frälsningshistorien finns genom hela Bibeln – Gud älskar sin skapelse människan och vill ha en upprättad relation med henne. Människan har inte kommit till av en slump – mannen och kvinnan är skapad till Guds avbild.

Redan i det tredje kapitlet sker något ödesdigert – synden kommer in i världen. Eftersom Gud har gett auktoritet till människan att förvalta jorden får detta syndafall även konsekvenser för skapelsen. Men redan i samma kapitel (1 Mosebok 3:15) finns en profetia att Gud ska upprätta relationen med människan igen.

Varför gjorde inte Gud gjorde så att människan inte kunde synda. Men på samma sätt som sann kärlek bygger på att man har ett val, bygger en relationen mellan människa och Gud på att människan kan välja att följa Gud eller välja bort Gud. Gud skapade inte oss till robotar.

Vad är då skillnaden mellan gamla och nya testamentet. Ordet testamente betyder också förbund, så man kan också säga det gamla och nya förbundet eller det första och det förnyade förbundet.

Innehåll i Gamla testamentet
Gamla Testamentet börjar med skapelsen. Sedan kommer syndafallet som förklarar hur ondskan kom in i världen, och det är det vi lider av än idag – sjukdom, smärta, krig, terrorattacker. Läser man de första kapitlen så  dröjer inte länge förrän ondskan breder ut sig och Gud ”ångrar” att han skapade människan. Man läser i 1 Mos 6 om syndafloden och Noa.

Det är så intressant med språk. Gamla Testamentet är skrivet på hebreiska där orden ofta har en vidare betydelse än bara ett ord. Det hebreiska ordet för att ”ångra” ”niham” innebär inte att Gud ångrar sitt första beslut i betydelsen ”inser att det var fel”. Ordet har tre betydelser. Det betyder både att känna sorg och att trösta, och själva skeendet då man går från sorg till att ge tröst. Gud känner sorg över att människan föll i synd, men det finns hopp och tröst och räddning!

Gamla Testamentets berättelse fortsätter sedan med hur Gud kallar en man Abraham. I 1 Mos 12:1-3 blir det tydligt att Guds välsignar Abraham för att han ska bli en välsignelse för alla folk. Berättelsen går vidare och Abraham får en son, familjen växer och blir till ett folk.

I profetböckerna (i slutet på Gamla Testamentet) t.ex. Jesaja och Jeremia talas om en frälsare – en Messias som ska komma.

Jesus är denna frälsare och det är om honom som Nya Testamentet handlar om.

Innehåll i Nya Testamentet
Ny Testamentet består av tre delar: Evangelier, brev och sista boken som är profetisk och talar om den sista tiden. Böckerna är skrivna 50-90 e.Kr.

Evangelierna består av fyra ögonvittnesskildringar av Jesu liv. På samma sätt som om man frågar fyra personer att skriva ner en händelse de varit med om, så får man lite olika infallsvinklar. På samma sätt är det med dessa fyra evangelier.

Matteus som är den första boken i Nya Testamentet riktar sig främst till judiska läsare och visar hur Jesus uppfyllde alla profetior som det talas om i Gamla Testamentets profetböcker. Allt ifrån födelseort, till detaljer om döden på ett kors finns förutsagda 700 år innan de sker! Matteus evangelium börjar med en släkttavla som visar hur Jesus härstammar från Abraham.

Markus skriver mer för romare och har ett enklare språk. Det är lite mer action drama här, man kan tänka sig att han skrev för romerska soldater som blivit troende. Han börjar inte med en släkttavla utan går direkt in i handlingen och beskriver Jesu liv.

Lukas är läkare och skriver för tänkande greker. Här finns också en släkttavla men han går hela vägen tillbaka till Adam för att visa hur Jesus kom för att frälsa hela mänskligheten. Lukas använder sig också av ”varannan damernas”. Jesus lyfte upp kvinnan som annars inte hade så stark ställning i samhället vid den här tiden. När Lukas återberättar Jesu liknelser tar ha genomgående ett exempel på en kvinna som helas och sedan en man, en flicka och sedan en pojke, en liknelse från en kvinnas vardag och en mans vardag, osv. Detta skrivsätt visar på ett väldigt tydligt sätt att Jesus inte gör skillnad på man och kvinna. Efter Jesu död och när han har uppstått så läser man om hur det är några kvinnor som är de första som får se honom uppstånden och går och berättar det för lärjungarna. En kvinnas vittnesmål var inte värt något i rätten vid denna tid – ändå är det några kvinnor som är de första som kommer med det glada budskapet att Jesus lever. Evangelium betyder förresten ”det glada budskapet” och det är sammanfattar bra den kristna tron!

Johannes skriver lite mer poetiskt och visar hur Jesus verkligen är Guds Son.

Sedan kommer ett antal brev som har mer praktisk karaktär vad tron innebär och hur man lever som kristen. Den sista boken – Uppenbarelseboken – visar på hur Jesus en dag kommer att komma tillbaka och upprätta skapelsen. Här talas faktiskt mycket om saker som vi börjar gå i uppfyllelse idag.