Församlingen fyller 50 år!

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Ska vi vara tillsammans i himlen så ska vi kunna vara tillsammans på jorden också”. Detta uttalande av Edvin Ekman lär ha haft stor betydelse för den process som ledde fram till bildandet av Höörs ekumeniska församling år 1969, då den dåvarande Baptistförsamlingen och den dåvarande Missionsförsamlingen i Höör gick samman.
Den 4-5 maj firar vi vårt jubileum med samlingar både på lördagskvällen och på söndagen. Vi kommer att blicka tillbaka på åren som gått men också se framåt mot de kommande 50 åren. Vi kommer också få återse gamla bekanta som tjänstgjort i församlingen som pastor eller församlingsföreståndare.
Varmt välkomna till en spännande helg!