Tillsammans för Världens Barn

Det är dags för insamling till Världens Barn 21/9-4/10.

Eftersom vi inte kan stå med bössor så föreslår vi att vi går eller springer för Världens Barn. Anteckna dina km och sätt sedan in en summa på 1-2 kr per km, eller vad du kan. Vi har skapat en digital bössa för Höörs kommun. Pengarna ska vara insatta senast den 3/10 för att räknas till kommuntävlingen. Det är ju en kommuntävling vi deltar i så det skulle vara kul om vi kunde slå Osby i år. De ligger bäst till i Skåne. Höör blev 2a i fjol med drygt 8 kr per invånare och Osby fick in 10 kr per invånare.

Det vore kul om du sms:ar dina km till 0708645695 så får du veta hur långt vi gått eller sprungit tillsammans.

Om du inte själv orkar springa så kan du ju sponsra dina barn eller barnbarn så att de kan gå eller springa för Världens Barn.

Vi kommer att ha en skördemarknad på torget den 3/10 för Världens Barn. Du får gärna lämna in frukt, grönsaker, sylt, bröd och kakor m.m och komma för att handla. Lämna in dina gåvor till Equmeniakyrkan kl. 15.00 – 19.00 fredagen den 2/10.