KonfaS 21/22

Du som går i 8an eller 9an är välkommen att konfirmera dig i Equmeniakyrkan Höör.

Vi kommer träffas några gånger under vårterminen, åka på ett helgläger och ett sommarläger. Vilka datum som gäller återkommer vi med och bestämmer delvis tillsammans med den grupp vi blir.

Vi startar den 14 november med gudstjänst där du som konfirmand får en bibel av församlingen.

Anmäl dig till Kim Lillskog senast 12 november: 072 442 89 86, eller kim.lillskog@equmeniakyrkanhoor.se