Julklappar till Litauen och till Ukraina!

Den 9 och 23 november slog vi in julklapparna till Litauen och
Ukraina. Torsdagen, den 24 november, körde vi våra julklappar till
Karlskrona. Därifrån går de med lastbil till olika platser i Litauen och
genom Rumänien till Ukraina.
Det blev:
34 julklappar till barn
34 julklappar till tonårspojkar
24 julklappar till tonårsflickor
20 julklappar till män
28 julklappar till äldre damer samt
39 kaffepaket som delas ut till personal på olika hem
179 paket sammanlagt
Vi vet att paketen delas ut på barnhem, fängelser, ålderdomshem
och till barn som lever under svåra omständigheter. Paketen blir till
mycket glädje.

Tack alla ni som hjälpt till med gåvor och tid!