Alpha våren 2024

Livet är värt att utforska! Du är välkommen till Alpha!

Start torsdagen 1 februari kl.18 – 20, anmälan senast 25 januari.

Vad är Alpha? 

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av,  äta, lyssna och dela sina tankar. 

Vem är Alpha för?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för  människor som inte är vana kyrkobesökare. 

Hur ser en Alphakväll ut?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff  inleds med en måltid eller någon form av förtäring till självkostnadspris. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt  eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar.  Slutligen är det dags för en kopp kaffe och samtal i smågrupper där varje  deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Intresserad?

Kontakta Maria Johansson: 072-150 6789