Publicerat 

Församlingen

Vår tro

Det centrala i vår gemenskap är tron på Jesus Kristus, som blev sänd av Gud
som är skaparen och livgivaren.

Jesus levde på vår jord och undervisade om Gud och Gudsriket.
Genom sitt liv här ville han visa oss vägen till Gud och hur vi ska leva och handla mot våra medmänniskor.

Vi tror att Jesus dog på ett kors och sedan uppstod på tredje dagen.
Den helige Anden blev utgjuten på pingstdagen för att vi genom honom ska få lära känna Jesus.

Som kristen är lärjungaskapet en viktig del. Hela vårt liv är ett växande och ett lärande.
Därför är undervisning om den kristna tron viktig, men också gemenskapen där vi får dela våra erfarenheter och vara i tjänst för varandra.