OM KYRKAN

välkommen till vår församling

Vår tro

Det centrala i vår gemenskap är tron på Jesus Kristus, som blev sänd av Gud
som är skaparen och livgivaren.

Jesus levde på vår jord och undervisade om Gud och Gudsriket.
Genom sitt liv här ville han visa oss vägen till Gud och hur vi ska leva och handla mot våra medmänniskor.

Vi tror att Jesus dog på ett kors och sedan uppstod på tredje dagen.
Den helige Anden blev utgjuten på pingstdagen för att vi genom honom ska få lära känna Jesus.

Som kristen är lärjungaskapet en viktig del. Hela vårt liv är ett växande och ett lärande.
Därför är undervisning om den kristna tron viktig, men också gemenskapen där vi får dela våra erfarenheter och vara i tjänst för varandra.

Vill du veta mer om kristen tro eller kyrkan? Längre ner på sidan finner du frågor och svar. Besök oss gärna eller kontakta en pastor som  tar samtalet vidare med dig.

Tillfällen till gemenskap

Gudstjänsten är en central mötesplats och församlingslivets centrum. Gudstjänsten är öppen för alla, om du tror, inte tror eller bara är nyfiken. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor, och människor emellan, där vi tillsammans sjunger psalmer och lovsånger, ber enskilt och tillsammans och fördjupar oss i olika teman från bibeln som berör oss i livet. Ett tillfälle som blandas med stillhet och glädje och som ger inspiration och kraft för vardagslivet. Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag, oftast kl.10.00. Ungefär varannan söndag har barnen samtidigt sin egen gudstjänst i Söndagsklubben. Vi firar nattvard 1 gång i månaden. Efter varje gudstjänst fikar vi och alla är hjärtligt välkomna.

Varannan vecka möts vi i en liten grupp till gemenskap och bön. Vi samtalar om livets frågor och om den kristna tron. I den lilla gruppen finns möjlighet där tron kan växa och fördjupas till ett liv i Jesu efterföljd.

Varannan fredag förmiddag klockan 10 samlas daglediga för att dricka kaffe, samtala och vara tillsammans. Efter en kort andakt kan vi lyssna till dagens gäst. Vi brukar vara mellan 30 och 45 personer. Gästerna varierar och tar upp olika ämnen som är aktuella, underhållande och intressanta.

Onsdagar kl.15-17 En del av oss arbetar på egna handarbeten men många stickar tröjor och mössor som vi skickar till Litauen och Vitryssland.

Frågor och svar om tro

Hur kan man veta om det finns en gud? Vem är Jesus? Vad är kristen tro? 

De och flera andra frågeställningar har vi försökt besvara här.

Läs mer

Tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.