Tito

VAD: Lek, utmaning, fika och andakt för dig som går i 4an, 5an eller 6an. 

NÄR: Fredagar ca varannan vecka 17.30-19.00.
Hösten 2022 gör Tito en paus.

VAR: Equmeniakyrkan Höör