Hoppet om framtiden lever i Homs

Kheirallah är en av alla dem som tvingades fly krigets Syrien. Men framtiden finns i hemlandet. Nu vill han som utbildad pastor bygga upp sin församling och ge tillbaka hoppet till människorna i Homs.

– Jag tror att Syrien behöver kyrkan och de kristna för att fortsätta existera. I kyrkan firar vi inte bara gudstjänst, vi försöker också bygga relationer. Vi vill bygga broar mellan olika grupper i samhället. Och det är det som Syrien behöver just nu, säger Kheirallah.

I februari 2012 attackerades Kheirallahs kyrka i Homs. Människor flydde från staden och Kheirallah kom till Beirut. Han är läkare men bestämde sig där för att utbilda sig vidare till pastor. Sammanlagt sex studenter får nu stöd av Equmeniakyrkan under tre års studier på Nest, Near East School of Theology i Beirut. Kheirallah vill, liksom flera av hans vänner som studerar till pastorer, återvända till Syrien för att vara med att bygga upp sin kyrka.

Möten ger tillit

Han berättar att kriget medfört att Homs är uppdelat i kvarter där endast kristna bor och andra kvarter med endast muslimer. Det betyder att barn nästan aldrig träffar barn från en annan bakgrund, religion eller etnisk grupp än sin egen.

–  Det leder till hat och missförstånd. När människor känner varandra och delar sina liv, kan positiva saker hända.

Kheirallahs hemförsamling i Homs har startat projektet: Space for Hope(Rum för hopp).

– Vi erbjuder många roliga aktiviter för barn och unga som kommer från olika bakgrunder, så att de kan lära känna och ha tillit till varandra. Och det har blivit en succé. Fler unga människor än förväntat kommer till aktiviteterna och får nya vänner.

Bibeln inspirerar

Trots att mycket är positivt frågar sig Kheirallah fortfarande hur det ska gå på längre sikt. Men han hittar inspiration och hopp i Bibeln.

– Många av Bibelns berättelser skrevs i en situation som liknar vår egen.

Exempelvis tog det församlingen två år att bygga upp sin kyrka igen. Många förlorade saker som de känt till och hållit kära.

– I Bibeln läser vi om exil och försakelse, men också om att återvända och att bygga upp.

Hoppet om att det är möjligt även i Homs inspirerar och stöttar församlingen.

– Det är klart att jag tvivlar ibland och tänker att allt är förgäves, men samtidigt har vi visshet om och tron på att det alltid finns hopp.