Hanna berättar om Möte:Mission i Skövde

För mig betyder det mycket att få samlas med flera andra som har samma längtan som mig, både yngre, jämnåriga och äldre. Det är en mötesplats där jag får inspireras och uppmuntras och vågar drömma och längta efter mer! 

mote-mission-2023-skovde

Vad betyder Möte:Mission för dig?
För mig betyder det mycket att få samlas med flera andra som har samma längtan som mig, både yngre, jämnåriga och äldre. Det är en mötesplats där jag får inspireras och uppmuntras och vågar drömma och längta efter mer! 

Vad drömmer du om i ditt arbete/uppdrag idag?
Jag längtar efter att fortsätta utforska och söka mer vad Gud har tänkt för mitt liv, jag tror att Han har mycket mer för oss alla än vi ibland kan eller vågar tänka oss! 

Hur tror du att en församling kan arbeta med för att nå fler unga vuxna och hur bygger vi framtidens ledare?
För att nå unga vuxna tror jag det är viktigt att skapa ett sammanhang, gemenskap och en plats där man får träffa fler i sin ålder och där man får lyfta sina tankar och frågor som man bär på, där man får känna sig sedd och lyssnad till. Och för att göra det tror jag också vi behöver våga tänka utanför ramen, eller snarare utanför kyrkans väggar. Att vara kyrka och församling ute i samhället där människor finns. 

När jag har fått växa in i ledarskap så har det varit viktigt för mig att ha någon att ta rygg på, någon som går före och visar vägen. Också någon som visar att den tror på mig. Det i kombination med att ge utrymme och möjlighet att testa sig fram och utforska sina gåvor har varit väldigt viktig. Det tror jag är en av flera nycklar för att bygga framtidens ledare. 


Vad har varit viktigt för dig när du själv var i åldern 18–25 i kyrkan?
Det är nog mycket av det jag nämnde här ovanför. Att få en gemenskap med jämnåriga och även att bli sedd av församlingen man finns i, att man får känna att man är en del av en större gemenskap. Och att ha en mentor/andlig vägledare, någon att prata tankar och känslor med, det händer mycket under dem åren i ens liv. 

Jag har också gått två bibelskolor de senaste åren, och det har betytt så mycket för mig! Där har jag fått växa mycket i min tro, det är något jag rekommenderar alla att göra! 

Vad betyder din tro för dig i din vardag?
Min längtan och strävan är att min tro ska vara grunden för varje del i mitt liv. I min vardag vill jag alltid försöka se och älska människorna jag möter. Min tro ger mig också en trygghet och en vila i min vardag, att jag varje dag får komma till Jesus och gå igenom livet tillsammans med Honom!

Hanna Berggren, 24 år