Hosianna i Guds tjänst

Jag har haft förmånen att nära få följa framväxten av Equmeniakyrkans kyrkohandbok under de senaste fem åren. Det har varit många intressanta samtal, kloka input, jag har lärt mig så mycket om vad gudstjänst är och gör för människor. Hur helighet och vardag, evighet och nu möts i enkla eller storslagna sammanhang där människor möts.

 För några veckor sedan sträckläste jag boken för att se helheten (och för att hitta eventuella fel…) Det var en vecka då mycket rörde sig i mitt liv och i världen. Jag fick tillsammans med tiotusentals andra mötas för klimatstrejk men jag samtalade också med enskilda medmänniskor om längtan och kallelse. Jag fick del av en smärtsam berättelse om sexuella trakasserier, men fick också föra hoppfulla samtal i smågrupper om hur kristen tro kan ge hopp och engagemang för klimatet.

 Mitt i allt detta alltså också korrläsning av en kyrkohandbok. Jag snuddade vid tanken – är det verkligen rimligt att ägna tid åt utformning och former och exakta ordalydelser för gudstjänster när det finns så stora, viktiga frågor som behöver omsorg – både i världen i stort och i människors enskilda liv? Jag hann inte riktigt tänka tanken klart innan jag drabbades av en djup känsla av meningsfullhet. Det hänger ihop. Allt hänger ihop. Gudstjänsten och livet. Livet och gudstjänsten. Klimatkatastrofen gör det inte mindre utan mer meningsfullt att både lovsjunga och ropa Herre förbarma dig. Livsberättelser som smittar med sin glädje och erfarenheter som bjuder in att dela smärta. För detta firar vi gudstjänst. Detta är gudstjänst.

Första advent tar vi vår handbok i bruk. Den söndag då vi kanske lovsjunger som hög-ljudast – men också den dag då vi med stor emfas ropar vårt hosianna: herre hjälp.

Klimatnödläge är utlyst i Europa. Och vi möts i våra kyrkor för att sjunga hosianna. Inte som en verklighetsflykt. Utan som ett uttryck för vårt hopp och för vår nöd – för vår vilja att fullt ut leva i den verklighet som är vår. För att påminnas om att Gud själv delar den. När våra gudstjänster är slut fortsätter vi vidare – ut i Guds tjänst.

/ Jenny Dobers

regional kyrkoledare, region Stockholm