Humor – en nödvändig skrattspegel

arnes-tankar-humor

Dame Edna, Tiffany Persson och Babsan är tre folkkära dragqueens. Showgruppen After Dark har också tagit in dragshows i vårt svenska folkhem och visat att detta kan vara en omtyckt familjeunderhållning av bästa slag som passar både i barnkammare och vid kungliga tillställningar.

Och som vi har skrattat åt dessa goda komikers sätt att hålla upp en skrattspegel framför oss och med humorn som medel hjälpt oss att få en större distans till oss själva. Man kan också tänka på filmklassiker som I hetaste laget och Tootsie.

Humorn är en gudagåva som kan ge oss riktiga proportioner på tillvaron. Inte minst dragshows med hög kvalité har visat sig ha betydelse för vårt sätt att förhålla oss till förlegade könsstereotyper.

Jag vet att det har hänt att människor som har mött mig för första gången har blivit förvånade därför att de har märkt att jag har humor. Jag vet inte varför det görs en bild av att en teologisk sekreterare skulle vara så gravallvarlig att man blir helt humorbefriad.  Jag känner inte riktigt igen mig i den beskrivningen.

Jag tror att humor är något nödvändigt för att orka med livets allvar. Humor kan behövas för att ladda ur spänning i vissa situationer. Humor behöver inte stå i vägen för allvar, även om det händer att det blir så. Ibland är det mycket plumpt att skämta bort något. Ibland är humor mycket sårande, förnedrande och förtryckande.

Men när humorn är som bäst är den befriande, avväpnande och en motståndshandling mot förtryck. Det är därför förtryckare alltid blir nervösa inför humor och ropar gärna på censur och förbud. När vi hör rop på förbud för dragshows i vissa sammanhang så hör vi ekon av röster som jag trodde vi för länge sedan hade lämnat i Europa.

I en av Bibelns mest tänkvärda bibelverser om hur vi skall tänka kring kristen tro skriver Paulus att ”ännu ser vi en gåtfull spegelbild” (1 Kor 13:12).  Denna vers är viktig dels därför att den problematiserar all tvärsäkerhet i trosfrågor, dels därför att en påminner oss om det faktum att man inte kan lära oss om något runt omkring oss utan att samtidigt lära oss något om oss själva. Bilden som vi ser när vi söker förstå den kristna tron är verkligen gåtfull, en bild av oss själva som vi inte fullt förstår utan som är ett mysterium.

Det som kännetecknar ett mysterium är att det förblir något som man inte fullt ut kan greppa intellektuellt hur mycket man än studerar det. Mysteriet förblir mysterium till dess Guds rike kommer i sin fullhet. Den bild vi ser in i när vi söker skåda in i trons värld är en gåtfull spegelbild. Jag själv är indragen men det är något i den som jag inte förstår. Ännu är min kunskap begränsad.

Humor är en skrattspegel som ger oss andra perspektiv. Som alla spegelbilder så visar det upp delar av oss samtidigt som annat döljs. En spegelbild är inte sanningen om det som avspeglas utan just ”bara” en spegelbild, men som sådan är den viktig.

För vårt samhälles välbefinnande är det viktigt att det är högt i tak när det gäller yttrandefrihet, kanske särskilt när det gäller humor. Skrik på förbud och censur är farliga tendenser som vi behöver bestämt ta avstånd ifrån. Tyvärr tycks dessa krafter vara så starka i vår tid att det inte räcker med att skämta bort dem.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se