I ständig förändring -hur tar vi barns och ungas andlighet och växt på allvar i våra församlingar?

| 23 maj 13:30 – 14:45 |
När vi som kyrka och församlingar talar om mötet med Jesus Kristus som förvandlar oss och världen, vad betyder det då för hur vi inkluderar barn och unga i gemenskapen?

Ett barn som bär ett annat barn på ryggen

När vi tror att barn och unga också förändras av mötet med Jesus, hur påverkar det vårt sätt att inkludera barn och unga i gudstjänsten, den andliga växten och allt det vi gör och är som kyrka? Under seminariet ställs fler frågor än det ges svar, eftersom vi behöver starta ett samtal som öppnar upp våra tankar och ögon för barns och ungas centrala plats i vår kyrka.

Anne Thompson är kursledare för Cliff College Certificate in Children’s Ministry i Danmark. Som metodistpräst i lokala församlingar har hon daglig  erfarenhet av utmaningen av att vara kyrka med barn och unga. Anne har en M. Div. och har gått en utbildning om Barn, Mission och ledarskap på Cliff College, UK. Anne är gift och har två söner, vilket gör att hon också har nära erfarenhet av barn på hemmaplan. Anne bloggar på digogmigogvitro.dk om barn, tro och kyrka.

Seminarievärd:
Tid: Lördag 13.30-14.45
Plats: Mästarrummet, Baltiska hallen