Idrottsskolan i Brazzaville

Idrottsarbetet i Brazzaville drogs i gång några år efter inbördeskriget som plågade landet under slutet av -90-talet. Då var syftet framför allt fredsbyggande. Fotbollsverksamhet bedrevs på tre olika platser i huvudstaden och så anordnades det matcher lagen emellan. Tanken var att med hjälp av idrott skapa mötesplatser för barn och unga från olika delar av den delade staden som annars inte skulle mötas.

Denna verksamhet mynnade för 20 år sedan ut i invigningen av idrottsskolan (som på den tiden var en fotbollsskola) i stadsdelen Mfilou. Detta med en idrottsskola som drevs av Diakonia och Gothia Cup i Burkina Faso som förlaga. Redan från början var sociala aktiviteter ett viktigt inslag i verksamheten där man arbetat med värderingsfrågor utifrån 10 ledstjärnor som handlar om hur man ska vara mot och behandla varandra. Det är vid det här laget ganska många år sedan idrottsskolan bara var en fotbollsskola. Idag är det även många barn och unga som tränar olika former av gymnastik och ytterligare en liten grupp som spelar volleyboll/ beachvolleyboll.

Sedan idrottsskolan byggdes har Equmeniakyrkan flesta år, med uppehåll för under pandemin, sänt ut idrottsvolontärer som varit på plats under fyra till åtta månader. Detta sker i samarbete med Equmenia. Sedan två och en halv vecka tillbaka finns nu två nya idrottsvolontärer, Axel och Kasper, på plats här i Kongo-Brazzaville. De kommer att vara här tills i slutet på juni månad.  

Idag befinner sig inte Kongo-Brazzaville längre i en post-konfliktsituation men det finns ännu mycket att jobba för såsom jämställdhet och att sprida goda värderingar om hur vi bör agera mot varandra. Verksamhet i Mfilou bedrivs fortsatt sex dagar i veckan.

För ett år sedan drog systerkyrkan EEC (Evangeliska kyrkan i Kongo-Brazzaville) i gång idrottsverksamhet på den mindre orten Mindouli som ligger några timmar västerut från Brazzaville. Eftersom verksamheten bedrivs på kyrkans mark mellan kyrkobyggnaden och kyrkans skola har de, för att inte störa skolverksamheten, valt att bara bedriva verksamhet på helgerna. I Mindouli finns det inte olika grupper utifrån discipliner. I stället är upplägget sådant att alla kör fotboll under några veckor och sedan byter de till gymnastik.

Sedan något år tillbaka hotas verksamheten i Brazzaville tyvärr av en marktvist där en person från familjen som upplät marken då idrottsskolan byggdes nu säger sig vara markens rättmätige ägare. Han har därför sålt av ett antal tomter på idrottsskolans område. Hittills har ett hus hunnit byggas. Att marken som verksamheten bedrivs på nu har minskat i omfång är naturligtvis inte bra. Det är inte heller bra att personen i fråga låtit göra flera hål i muren som omgärdar området så att folk nu korsar planerna hur som helst.

Var gärna med och be för att detta problem ska lösa sig snart.

Hälsningar,

Johan Lindgren,

missionär i Kongo-Brazzaville och samordnare för Afrika