Publicerat 

Ikläd er Kristus

Konferensens tema är i år ”Ikläd er Kristus” som är ett Paulus-ord från Rom 13:14.

I vår värld finns stora utmaningar i frågor som rör klimat, evangelisation, religionsmöten, flyktingströmmar, främlingsfientlighet och mycket annat. För att ta oss an dessa frågor behöver vi än mer få vilan och kraften genom att förankras i vårt centrum – Jesus Kristus. Det handlar om att vi behöver bli tydligare i vad vi är, våga vila i varandet och genom varandet kan vi få rätt saker gjorda.

Temat Ikläd er Kristus utmanar oss att bli mer lika Kristus. Det handlar om förvandling, befrielse, människans och skapelsens upprättelse. Det innebär även korsets väg på svåra och utmanande områden. Förvandlade människor kan förvandla världen. Det finns ingen annan väg. Det är så vi blir de redskap vi är tänkta att vara. Att ikläda sig Kristus är ett mottagande. Det handlar om en gåva som räcks till oss i förtröstan på att den vi tar emot redan är i den verklighet vi möter. Så tar vi emot Guds kyrka i vår tid – när vi tillsammans söker oss närmare centrum.

Varje dag kommer dessutom ha ett eget tema som fördjupas på olika sätt. Under fredag och lördag morgon börjar dagarna med en bibeltext som presenteras och levandegörs genom sång, musik, dans, drama osv. Utifrån den texten väljer du sedan ett fördjupande studium. Det finns tre olika föreläsare att välja på: en diakon, en exeget och en ungdomsledare. Samma text utgör också predikotext för kvällen.