Körkonsert lördagen 25 februari kl 18:00

Publicerat 

södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping som ger en konsert i Immanuelskyrkan. Kören består av ett 40-tal ungdomar från de olika kurserna, församlingsmusikerlinjen och allmänna musiklinjen. Repertoaren är blandad. Körledare är Ove Gotting, som också sedan många år är lärare på musiklinjen. I stället för entréavgift blir det utgångskollekt.