Årsmötesreferat

Publicerat 

Innan årsmötet bjöds alla på en god kyrklunch med goda sallader.

Ordförande Anders Claesson inledde med att läsa tredje versen i Stilla Natt där stroferna ” Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.” passar bra in på ett årsmöte i en församling.

Enligt stadgeändringar som klubbades på förra årsmötet antogs budget och verksamhetsplan för 2017 redan under hösten 2016. Årsmötet behandlade därför bara det gångna årets resultat och verksamhetsberättelse samt val till förtroendeposter i församlingen.

I årets val till styrelsen omvaldes ordförande Anders Claesson, Staffan Odhagen, Kersti Åkesdotter Johnson, Anders Stoltz och Lars Andreasson. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år. Förra årets styrelse tackades för sitt stora arbete. Verksamhetsberättelsen presenterades i ord och bild av Ingemar Samuelsson och resultat- och balansräkning av Anders Stoltz.

Mötet avslutades med en uppmaning av pastor Ronny Augustsson med utgångspunkt ur Apg 2:47 ” De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.” Ronny uppmanade församlingen att be om nya medlemmar, fundera på om vi verkligen vill ha nya medlemmar och när vi får bönesvar, välkomna dem helhjärtat.

/Kersti  Åkesdotter Johnson