Du kan fortfarande hänga på och läsa Markus! Välkommen på tisdagar jämna veckor kl 18:30

Publicerat 

Under våren läser vi i församlingen Markusevangeliet och möter Jesus tillsammans. Markus är det äldsta och kortaste evangeliet. Fullt av det glada budskapet om Jesus; som det berättades av de första lärjungarna och relevant för oss i dag.

18.30 serveras enkel fika i Kaffestugan. 19.00 hålls en kort föreläsning som introduktion. Sedan läser vi
Markus i mindre grupper och samtalar med avslutning 20.30. Vi  möts till ”Markussamlingar” varannan tisdag (jämna veckor).  Föranmälan är inget krav och du kan också välja att vara med enstaka tisdagskvällar.