Välkommen att delta i körprojektet Markusmässan

Publicerat 

Körprojekt Markusmässan

Markusmässan är en musikgudstjänst med utgångspunkt i Markusevangeliet

Sångerna är hämtade från Brukssånger som är Equmeniakyrkans samlade sångskatt. En del sånger är nyskrivna för mässan, andra har funnits i flera år. Hela 14 olika sångskrivare är representerade.

Bibeltexterna är ett urval från Markus evangelium. Övriga texter är tagna från Equmeniakyrkans kyrkohandbok eller är förfat­tarnas egna. Mässan är sammanställd av Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan, Anna Eriksson, diakon från Köping och Linda Claremar, pastor i Gredelbykyrkan, Knivsta.