Syföreningens vårprogram har kommit

Publicerat 

Nu finns vårens program att läsa ovan under Församlingen/ Övriga aktiviteter och grupper/Syföreningen