Årsmötesreferat

Publicerat 

Immanuelskyrkans församling höll årsmöte söndagen den 18 mars då temat för gudstjänsten var Marie bebådelses dag. Ordförande Anders Claesson inledde med att säga att denna dag frammanar tankar om förväntan, hopp och viljan att stå till tjänst vilket passar bra för en församlings årsmöte. Han läste också två verser från Paulus brev: ”Gläd er alltid i Herren” (Fil 4:4) och ”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud” (1 Thess 5:16).

Årsmötet behandlade det gångna årets resultat och verksamhetsberättelse samt val till förtroendeposter i församlingen. Budget och verksamhetsplan för 2018 beslöts redan under hösten 2017.

Anders Claesson valdes ytterligare ett år till församlingens ordförande. I årets val till styrelsen omvaldes Ingela Hallgren och Henrik Yrlid för två år och Daniel Pollack för ett år genom fyllnadsval. Ledamöterna Anders Stoltz och Hugo Rikkinen ställde inte upp till omval. Till nya styrelsemedlemmar valdes därför Marja Järvinen och Marita Cronqvist på två år. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år.

Förra årets styrelse tackades för sitt stora arbete. Verksamhetsberättelsen presenterades i ord och bild av Ingemar Samuelsson och resultat- och balansräkning av Anders Stoltz.

Mötet avslutades av pastor Ronny Augustsson som läste en text som vår vikarierande pastor AnnBritt Eriksson skrivit i Församlingsbladet. Den fjärde versen i Den blomstertid lyder ”O Jesus du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår”. Att ge kärlek åt dem som inte får någon annan kärlek är en stor och meningsfull uppgift för Guds församling. En uppgift som kräver mod men inte mycket tid och pengar. Kärlek är något vi bara kan ge från människa till människa.

Kersti Johnson