Skördefest i Immanuelskyrkan lördag 29 september kl 11:30-13:30

Publicerat 

Sopplunch och Kaffeservering ~ Försäljning och lotterier.
Du som har skördat spara lite och skänk till vår försäljning,
och du som älskar att baka, vi ta emot allt. Välkommen!