Fika, föreläsning, samtal i grupper. Alla välkomna! Nästa träff 27/11 kl 18:00

Publicerat 

Förra året läste vi Markusevangeliet tillsammans i det vi kallade ”Markusåret”
Vi firade också en Markusmässa i vår kyrka. Intresset och uppslutningen
kring vårt ”Markusår” var mycket gott och vi vill fortsätta erbjuda liknande samlingar
i höst. Varannan tisdag  (jämna veckor) samlas vi i Sturegårdens café till
det som vi valt att kalla ”Tro och liv”.

Vi behåller tidigare upplägg: Gemensamt kvällsfika 18.00.   ca 18.30 kort intro om kvällens tema.
19 – 20 Samtal och bibelläsning i grupper.
O
ckså som tidigare finns delvis fasta grupper sen tidigare år, men inbjudan
är helt öppen och det är möjligt att delta någon enstaka gång.

Ronny Augustsson