Ingen Gudstjänst i kyrkan den 12 maj. Välkommen till Råddehult istället!

Publicerat 

11.30 Terminsavslutning för Equmenia på Råddehult. Johanna Buller. Eva-Marie Claesson. Barnkören, scouter, Musik och lek. Gemensam avfärd från Kyrkan (Stureg. 45) 11.00. Medtag fikakorg.