Missionsmöte i Bodakyrkan tisdag 4 juni kl 18:00

Publicerat 

Besök av Gunilla Eliasson från Equador. Anordnas av Immanuelskyrkans, Boda kyrkans och Myråskyrkans missionskommittéer.