Publicerat 

Coronavirus.

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET – uppdaterad 17 mars 2020

Vi förstår att spridningen av Coronaviruset är en källa till osäkerhet, men vill uppmana församlingens medlemmar att inte gripas av oro och rädsla. Istället vill vi uppmuntra till ett ansvarsfullt agerande där vi tillsammans följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.

Immanuelskyrkan tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där. Utifrån det kommer vi förändra riktlinjerna kring en del av vår verksamhet.

VILKA KONSEKVENSER GER DETTA

Med anledning av att samhällspridningen nu klassas som mycket hög och regeringens nya uppmaningar om att alla över 70 år skall hålla sig hemma samt att gymnasieskolorna/högskolor skall ha undervisning på distans och vi får signaler om att även grundskolor kan komma att stänga på sikt, har vi sett över vår verksamhet ytterligare. Vi befinner oss i en extraordinär situation just nu, och därför kan extraordinära beslut behöva fattas.

Vi har därför beslutat att från och med torsdag den 19 mars – 27 april stänga kyrkan, detta innefattar även Sturehallen och alla våra uthyrningar.

Det är viktigt att säga att vi inte gör detta av rädsla utan av omsorg om oss alla. Vi vill göra det vi kan för att få ner smittspridningen och på så sätt avlasta vården och på så sätt ta vårt samhällsansvar. Även om vi lyssnat in flera av våra verksamheters ledare vill vi inte lämna beslutsbördan på varje individuell verksamhet att fatta beslut utan fattar det istället åt oss alla. Sedan är det också så att vi är en församling där många av oss, inte minst i ansvarsgrupperna är över 70 år. Vi vill inte att man som 70+/riskgrupp skall känna att man borde ställa upp/komma när det är ens arbetsvecka när man egentligen i enlighets med regeringens uppmaning skall vara hemma och inser då att det blir svårt få ihop den dagliga verksamheten under den närmsta tiden – med allt vad det innebär av städning/fika/kyrkvärdskap mm. Därför tar allt en paus!

Var gärna med och att ge ditt offer under denna period som vanligt om du har möjlighet. Det går bra att ge via swish 123 174  2626 eller bankgiro. 820-0982

ISTÄLLET

  • Under denna period kommer vi anställda att arbeta som vanligt och finns tillgängliga för samtal och annan hjälp man kan tänkas behöva.
  • Öppen kyrka – rum för stillhet i bön, ljuständning och möjlighet till enskilt samtal

Tisdag – fredag kl.10-13, samt torsdagar kl.17-19 kommer vi anställda ansvara för att ha det vi kallar för ”Öppen kyrka”. Det innebär att Åsbogatans ingång samt kyrksalen kommer stå öppen under ovanstående tid. Där kommer det finnas möjlighet att tända ljus, sitta ner i stillhet och någon av oss anställda finns tillgängliga för samtal för den som vill. Vi vill finnas som en plats för bön och stillhet under en tid där det kanske behövs lite extra.

  • Anställda kommer avlasta ansvarsgrupperna genom att sköta posthanteringen och exp telefonen tisdag-torsdag under denna period. Någon av oss kommer alltid finnas i kyrkan på expeditions tid (tis-fredag). (Förutsatt att vi alla inte skulle bli sjuka).
  • Dessutom har vi som ambition att alla församlingens medlemmar skall bli kontaktade på ett eller annat sätt under denna tid. Skulle det vara så att du behöver hjälp med handling eller liknande, hör gärna av dig till oss anställda så ser vi vad vi kan lösa! Vi finns för er!

Dessa råd kommer att uppdateras strax innan 27 april i enlighet med de rekommendationer vi då fått från Folkhälsomyndigheten och som kan komma att ges av Equmeniakyrkan på nationell nivå.

Under denna period vill vi uppmuntra dig till att fira gudstjänst genom SVT:s gudstjänster som sänds varje söndag kl.10.00. Just nu från Värnamos Missionskyrka. Vi vill också uppmuntra oss alla att visa omsorg om varandra genom att ringa varandra eller höra av sig via sms. På så sätt kan vi hjälpas åt så att ingen känner sig ensam, även då man behöver hålla sig hemma.

VAD KAN JAG SJÄLV GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

MER INFO
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen.

Har du frågor får du gärna höra av dig till någon av oss anställda:

Pastor och församlingsföreståndare, Johanna Buller

0705- 102554

johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Pastor, Ronny Augustsson

0703- 376312

Ronny.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Diakon, Eva-Marie Claesson

0739- 755434

Evamarie.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Jan-Olof Hermansson

0730- 889411

Janolof.imkboras@immanuelskyrkan.nu

 

BÖN
Herre, vi vänder oss till dig och lyfter fram den värld vi lever i 
och den situation som nu råder. 
Vi ber om ditt hopp och helande till människor som drabbas. 
Vi ber för den tungt belastade vårdpersonalen runt om i världen, 
om kraft och styrka i det arbete de står i. 
Vi ber för forskare och medicinskpersonal, om hjälp att finna bot och vaccin.
Vi ber för politiker och beslutsfattare, om hjälp att fatta kloka beslut. 
Vi ber om ditt ljus och din omsorg om dem av oss som känner rädsla och oro. 
Tack för att vi inte är ensamma. 
Tack Jesus för att du går med oss, stöder oss, 
bär oss och ger oss hopp.

Amen.

 

Vi önskar dig Guds välsignelse och omsorg.

/
Anders Claesson, Immanuelskyrkans ordförande

Johanna Buller, församlingsföreståndare

I samråd med Immanuelskyrkans styrelse

Senast uppdaterad 17 mars 2020