Publicerat 

equmenia-råd

equmenia-rådets uppgift är att styra equmenia och driva dess verksamhet för barn och ungdomar.

Har du något förslag om hur vi ska förbättra equmenia? Ta gärna kontakt med oss.

 

Ordförande: Henrik Yrlid