Publicerat 

Sång och musik

Det finns flera körer inom Immanuelskyrkan och equmenia. Är du från fyra år och uppåt finns en kör som passar dig.

Samtliga körer medverkar i gudstjänster, försäljningar och andra sammankomster. Läs mer om våra olika körer nedan eller under respektive flik  till vänster.

Har du frågor som rör sång och musik är du välkommen att kontakta vår församlingsmusiker Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.

Välkommen!

 

 

Sammanfattning:

Musik och sång i Immanuelskyrkan

 
Immanuelskyrkans kör   

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.
Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.
Övning är det varje torsdag klockan 19-21. Vårstart 16/1-20. Ledare: Jan-Olof Hermansson tfn: 0730-889411

 

Veteransångarna    

Veteransångarna kan kallas för en äldrekör och förutom att öva så sjunger man även på gudstjänster och på äldreboenden.
Övning är det varannan onsdag 14-14.45 i samband med Samkväm för daglediga. Vårstart 22/1 -20.
Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411. 

 

Borås Brass Band (BBB)    

Borås Brass Band är ett ekumeniskt brassband med bleckblåsare från flera av Borås kyrkor.
Brassbandet övar varje måndag 18.30-20.30 i Immanuelskyrkan. Vårstart  13/1 -20. Ledare är Magnus Hylander. 0708-602518

 

Immanuel String Band (ISB)

Torsdagar 17:30-19:00. Vårtstart 16/1 -20

Kontakt: Anders Stoltz tfn: 0720-045621

 

Musik och sång för barn och ungdom

U-sing- ungdomskör
Övar vissa onsdagar kl 18:00 Vårstart 15/1 -20. Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.

Musik & Lek
Musik & Lek är gruppen för våra allra yngsta och vänder sig till barn mellan fyra och sex år.
Onsdagar 17:00-17:45 Vårstart 22/1 -20.
Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411och Eva-Marie Claesson tel 0739-755434.

Barnkör   

7-12 år Vissa torsdagar kl 17:00

Vårstart 23/1 -20.
Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.

Föräldra-barn-Sång
Onsdagen den 22/1 -20 kl 10 i Allrummet startar åter sångstunden med föräldrar och barn.
Alla är välkomna även om de flesta barnen har varit från några månader till 2 år. Även äldre syskon är välkomna. Vi som håller i gruppen är Jan-Olof Hermansson och Eva-Marie Claesson.
Kontakt Jan-Olof Hermansson  0730-889411 eller Eva-Marie Claesson 0739-755434