Publicerat 

Immanuelskyrkans kör

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.

Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.

Övning är det varje torsdag klockan 19-21. Höststart 30/8 -18.

Ledare: Jan-Olof Hermansson tfn:0730-889411.