Publicerat 

Musik & Lek

Musik & Lek är gruppen för våra allra yngsta och vänder sig till barn mellan fyra och sex år.

På onsdagar klockan 17.00-17.45 träffas vi och sjunger och leker. Vårstart 22/1 -20.
Vi har till och med en egen signaturmelodi!

Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.