Publicerat 

Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Vårstart 24/1

Kontakt: Iréne Mållberg tel 24 83 57

 

 

Program för våren 2018

24 jan      Immanuelskyrkans Personal”En stund med tal och ton”
7 feb        Margareta och Ingemar Hansson
                 ”Cuba i fokus”Andakt Irené Mållberg
                 Veteransångarna
22 feb      OBS! torsdag Bodakyrkan kl 14:00 RPGs årsmöte
                 Kl 15:00 Torbjörn Skoog berättar om
                 ”Pilgrimsvandring till Santiago De Compostella”
7 mars     Rosa och Sven Arne Johansson
                 ”Etiopien i fokus”
                Andakt Ingela Hallgren
9 mars    RPG Västgöta-Dal Årsmöte i Immanuelskyrkan kl 10:00
                Sång-föredrag och sedan lunch

20 mars  OBS! tisdag Pingstkyrkan Britta Hermansson

4 apr       Ingela Hallgren och Irené Mållberg
                Påsken i tal och ton
18 apr    Hans Lennart Raask o Håkan Tengberg
               ”Musik för själ och hjärta”
               Andakt Maja Brunnegård

2 maj     Anita Åkesson Att komma tillbaka!! Om att se möjligheter och skapa hopp”
Andakt AnnBritt Eriksson Veteransångarna

.