Publicerat 

Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Vårstart 22/1 -20.

Kontakt: Iréne Mållberg tel 24 83 57

 

 

Program för våren 2020

Kommer här så småningom.

.