Publicerat 

Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Vårstart 23/1

Kontakt: Iréne Mållberg tel 24 83 57

 

 

Program för våren 2019

 20 mars.  ”Reseminnen från Påskön”
Anita och Arne Wahlgren
Andakt Maja Brunnegård
13 april.  Sång och musik
Ingalill med vänner
Andakt Rony Augustsson
11 april.  Obs torsdag. Bodakyrkan
Svensk kyrkotextil
Karin Hedberg. Atelje Westragothia
 17 april. Inför påsken
Irené och Ingela
Veteransångarna
15 maj.  Utflykt
Varthän är frågan?

.