Publicerat 

Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Höststart 4/9

Kontakt: Iréne Mållberg tel 24 83 57

 

 

Program för hösten 2019

4 sept  ALLSTRÄNGEN
Sånger som vi minns
Andakt Ingela Hallgren
11 sept  MARIA NILSEUS Gemensam samling
Lutherska Missionskyrkan
18 sept  QUINTUS
Bernt, Kent och Jan med musik och sång
Andakt Iréne Mållberg
2 okt  TORGNY GARDMAR
Spelar och sjunger
Andakt Johanna Buller
16 okt  SAMLING PINGSTKYRKAN
”Brickbandet”
30 okt  ”HEMLANDSSÅNGER”
Veteransångarna. Ronny Augustsson
med flera
13 nov  ”FÖRVANDLANDE LIV I SVERIGE”
Rickard Lundgren
Andakt Johanna Buller
27 nov  ”FRÅN SJÖBO BARNHEM TILL BODA
FAMILJECENTRUM”
Jan Benett berättar ur både ett
personligt och historiskt perspektiv
Andakt Maja Brunegård
11 dec  ADVENT
Veteransångarna Johanna Buller med flera

.