Publicerat 

Styrelsen

Församlingens ordförande

 Anders Claesson

Vice ordförande

Staffan Odhagen

Sekreterare

Marita Hallberg (adjungerad)

Styrelsemedlemmar

Lars Andreasson, Anders Claesson, Marita Cronqvist, Ingela Hallgren, Kersti Åkesdotter Johnson, Marja Järvinen, Staffan Odhagen, Daniel Pollack och Henrik Yrlid.

 

Styrelsens utskott

Förutom nedanstående finns i samtliga utskott adjungerade församlingsmedlemmar

Arbetsutskott        Anders Claesson (sammankallande), Staffan Odhagen, Marita Hallberg (adjungerad), Församlingsföreståndaren.

Ekonomiutskott     Anders Claesson (sammankallande)

Fatighetsutskott    Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskott    Daniel Pollack (sammankallande)

Missionsutskott     Marja Järvinen ( sammankallande)

Personalutskott      Kersti Åkesdotter Johnson (sammankallande)

Service och uthyrningsutskott   Leif Johansson (sammankallande)

Verksamhetsutskott    Staffan Odhagen (sammankallande), Lars Andreasson, Marita Cronqvist.

 

 

EQUMENIA:s ordförande

Henrik Yrlid

Representant från styrelsen i equmeniarådet är Henrik Yrlid