Publicerat 

Immanuel String Band (ISB)

Torsdagar kl 17:30-19.00. Höststart 6/9 -18.
Kontakt: Anders Stoltz tfn: 0720-045621