Publicerat 

Utegruppen

 

 

Utgångsplatsen för varje promenad är Sturegården kl 09.30 varannan onsdag med höststart 28/8 -19. Vill du åka direkt till startpunkten för vandringen, så måste du kontakta Sven, så att du får veta om det blivit någon programändring.

I övrigt gäller att vi äter vår medhavda fika ungefär halvvägs på vandringen och är tillbaka vid Sturegården omkring kl 12. Tag gärna med dig andra vänner. Alla är så välkomna.

Sven Levenby når du på telefon 033 – 13 17 54.

Alla är varmt välkomna. Gäller också nya deltagare!

Sven