Indien

Vi ber för Indien – vi ber om frihet för alla som bor i Indien att välja och utöva sin tro. Vi ber speciellt för de kristna bröder och systrar som utsätts för diskriminering och förföljelse. Vi ber att Du, som vet var det är att bli förföljd, ska ge dem både frimodighet och styrka.