Information om elstöd

elstöd-information-2023


Vi vill informera om möjligheten för församlingar som tillhör Elområde 3 och 4 att ansöka om elstöd. Stödet baseras på er förbrukning mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022 och om man under den perioden hade rörligt elpris. För den periodens förbrukning kan ni då söka ett stöd om 50 öre (område 3) respektive 79 öre (område 4). Därför kan det absolut vara en betydande summa pengar som ni kan erhålla i stöd

För er som redan är registrerade hos Skatteverket, och där ni är också har behörighet att utföra ärenden för er församling eller förening så kan ni redan idag logga in på skatteverket och söka detta elstöd.

Om ni inte är registrerade hos Skatteverket så måste ni utse en person inom er församling till att vara ert elstödsombud. Skatteverket måste få in en blankett (SKV 8025) med information om ert elstödsombud. Ni skall också inkludera ett protokoll tillsammans med denna blankett, vilket visar vem som är den behöriga företrädaren för församlingen. Vi föreslår att ni bifogar en kopia av protokollet från ert konstituerande möte.

När ansökan är mottagen av Skatteverket kan det utsedda elstödsombudet logga in på Skatteverkets e-tjänster och där ansöka om stödet.

Detta är en god möjlighet att lindra el-kostnaderna för er församling. Se till att inte missa detta tillfälle. Om ni har några frågor, så skall ni i första hand kontakta Skatteverket som har svar på det mesta i denna fråga. Får ni inte svar där, så kan ni under sommaren skriva till vår mail info@equmeniakyrkan.se så skall vi svara där så gott vi kan.