Publicerat 

Information om Repet

670 församlingar och föreningar är anslutna till Repet.

Många församlingar och Equmenia-föreningar använder redan Repet idag! Antalet anslutna ökar i rask takt, kom med ni också!
Registerprogrammet – som binder samman församling och ungdomsförening – spänner över allt från närvarokort till församlingsbok – räcker längre eftersom varje deltagartamp knyts ihop lokalt och förankras centralt.

Repet har utmärkt kvalitet och genomtänkta funktioner.

Repet är kostnadsfritt.

Repet är ett webbaserat registerprogram och olika användare kan använda Repet samtidigt från sin egen dator. Repet kommer att fortsätta att utvecklas och ytterligare funktioner läggs till kontinuerligt.

I Repet kan du…

  • lägga in nya medlemmar och deltagare.
  • lägga upp grupper och föra närvaro på deltagarna.
  • få ut statistik och rapporter.

Dessutom kan du…

  • skapa e-postutskick till församlingens medlemmar eller till kören (de som inte har e-post samlas på en adressetikettlista för kuvert).
  • se en persons tidigare medlemskap (i rollen som församlingsföreståndare).
  • registrera uppdrag på en person (t ex ordförande, kassör osv).

Utbildning
Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika under dagen om inget annat anges. Vill du ha en utbildning nära dig? Om ni är minst 6 deltagare från 3-4 församlingar/föreningar så kommer vi till er. Utbildningen är för LokalAdmin och LokalFörsamlingsföreståndare.

Är ni intresserade av att finnas med i Repet så kan ni kontakta oss via e-post info@repet.eu eller Equmeniakyrkans kansli
på telefon 08-58 00 31 00.