Publicerat 

Insamlingsåret

Siblebarn-720

Insamling till det gemensamma arbetet i Equmeniakyrkan är något som pågår under hela året. Våra två viktigaste insamlingsvägar är gåvor via autogiro och via kyrkoavgiften. Men vi får också dagligen in gåvor till vårt 90-konto från församlingar och enskilda personer.

Under året fokuserar vi på de verksamheter som är beroende av gåvor. Då berättar vi mer i detalj om hur gåvorna används och de ändamål som vi lyfter fram. Det gör vi på vår hemsida och i andra digitala kanaler men också i utskick till församlingar och direkt till medlemmar. I annonser lyfter vi fram vårt arbete.

Planerade aktiviteter varje år:

aug-oktKyrkoavgift – anmäl senast 31 okt
nov-janInternationella arbetet
feb-marsPastors- och diakonutbildningen
mars-aprilNationellt arbete
oktBön och offerdag för equmenia,
vårt ungdomsarbete