Internationella böndagen för fred, demokratins födelsedag och 100% scout

Karin Wiborn i scoutskjorta utomhus.

Det är skapelsetid. Världens kyrkor uppmärksammar under september skapelsens rop.

Idag, den 21 september, infaller internationella böndagen för fred. Det sammanfaller med dagen för demokratins födelsedag, även om det mer riktigt är på natten mellan 21 och 22 september den första friförsamlingen bildas 1848 i Borekullastugan i Frillesås. Den första sammanslutning på svensk mark där alla, män och kvinnor oavsett social status, gavs lika värde.

Som om detta inte räcker är den 21 september dagen för 100% scout. För mig blir det sammantaget en dag och en tid av helhet. Scouting är kanske världens största fredsrörelse som fostrar unga till respekt, kärlek och omsorg för skapelsen, som betonar vikten av att söka sin tro och träna social samverkan och lika värde, bland annat genom demokrati. Det är också en dag att känna tacksamhet för pionjärer och banbrytare. Den lilla modiga baptistförsamlingen i Vallersvik, Robert Baden Powell of Gilwell, fredskämpar världen över och alla som idag hör skapelsens rop.

Och ett kyrie:
Förbarma dig Gud över din mänsklighet som har så svårt att leva i fred.
Förbarma dig Jesus Kristus över oss som medvetet eller omedvetet låter människors röster vara ohörda.
Förbarma dig Gud över din skapelse som suckar och våndas, som väntar på mänsklighetens respons.
Heliga Ande, låt din förvandlingens vinda blåsa över oss i denna tid till rättvis fred, en hållbar framtid och gör oss till modets folk.
Amen

/Karin Wiborn, biträdande Kyrkoledare