Publicerat 

Engagera dig

Engagera dig

Många vill engagera sig i internationell mission – både enskilda personer och församlingar. Här ger vi några förslag.

Du kan själv åka ut i tjänst eller på en kortare missionsresa. Som församling kan ni knyta närmare kontakt till en missionär, en utländsk församling eller ett missionsprojekt. Det finns också möjlighet att ta emot någon från ett annat land. Oavsett vad ni väljer brukar det vaara stimulerande för en församling att lyfta blicken över gränserna. Söker du själv som eller din församling efter ett sätt att engagera sig i vårt internationella arbete, så finns vi i Equmeniakyrkan för att hjälpa dig hitta rätt!

Arbeta utomlands

Missionär

Om du vill bli missionsarbetare under en kortare eller längre tid finns det möjligheter för dig i Equmeniakyrkan.

Läs mer

Volontär

Om du av olika anledningar bor i eller kan åka till något land som Equmeniakyrkan samarbetar med och vill göra en insats utifrån de möjligheter du har, kan volontärskap vara någonting för dig.

Läs mer

Praktikant

Det finns möjligheter att vara en period i ett annat land inom ramen av en utbildning, till exempel via en av våra folkhögskolor.

Läs mer

Följeslagare

Genom sin internationella närvaro vill EAPPI bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Engagemanget är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Läs mer

Engagera dig internationellt i Sverige

Ta emot någon från ett annat land

Att ta emot en praktikant från ett annat land är ett bra sätt att lära sig om andra kulturer och om vårt internationella arbete, men också ett sätt att nå ut till nya grupper av människor i samhället.

Läs mer

Församlingens missionär

För den församling som vill finns det möjlighet att knyta en av våra missionärer lite närmare till sig. Det ger ett tydligare engagemang, och en inblick i missionsarbetet på ett alldeles speciellt sätt.

Läs mer

Vänförsamling

Kanske ni vill ha en vänförsamling i ett annat land. Att etablera och underhålla en relation till en församling i ett annat land, kräver ett engagemang av flera men kan också ge ett stort utbyte.

Läs mer

Adoptera ett missionsprojekt

Initiativ till ett projekt kan ha tagits av Equmeniakyrkan eller av en lokal församling i samarbete med kyrkan i ett annat land. Att adoptera ett projekt kan innebära att ni tar ansvar men också att ni har personlig kontakt med de som arbetar lokalt.

Läs mer