Interreligiösa råd

På flera orter i vår region finns lokala interreligiösa råd. Vi vill gärna uppmuntra till att vara aktiv i dessa. När kriser uppstår i lokalsamhället är det värdefullt att förtroende och samverkansformer redan finns uppbyggt. Det är också angeläget att vi har uppbyggda relationer för att kunna vara en gemensam röst och resurs i de områden vi finns och vara en samtalspart till myndigheter.

När vi för en tid sedan möttes i en digital nätverksträff för ordförande/församlings-föreståndare för att samtala om hur gängkriminalitet, sprängningar och skjutningar konkret påverkar våra församlingar påminde vi varandra om värdet av att vara aktiva i både interreligiösa nätverk och andra typer av civilsamhällesgemenskaper.

Interreligiösa rådet i Stockholm är ett av de råd där vi från Equmeniakyrkan är aktiva, just nu är Jenny Dobers representant i årsmöten. https://interreligios.se Men det ordnas också arrangemang där många fler kan delta. Den 21 april kommer det bjudas in till interreligiös närvaro på Fridays for Future. På Järvaveckan kommer IRIS ha ett tält och vi medlemsorganisationer hjälps åt att vara närvarande. Mer info kommer om detta, men notera det gärna i kalendern om du som representant för din församling vill vara med. IRIS gör också uttalande för att uttrycka stöd då någon medlem diskrimineras eller kränks, senast uttalade sig årsmötet med anledning av koranbränningarna. https://interreligios.se/iris-arsmote-antog-uttalande-med-anledning-av-koranbranningarna

Jenny Dobers