Intressentmöte – Hemavan Fjällstation

9 maj blir årets intressentmöte. Som följd av alla rekommendationer från myndigheterna har styrelsen beslutat att inte ha det där fysiska mötet som vi tycker är så värdefullt.

Intressentmötet 2020 kommer att genomföras på nätet. Vi arbetar med att hitta bästa lösningen för mötet och återkommer med möteshandlingar och instruktioner för att kunna delta. Kanske kan det möjliggöra för fler församlingar att vara med.