Israel/Palestina

Allsmäktige Gud, idag ber vi för Israel och Palestina. Vi får aldrig tröttas i att be om en rättfärdig fred – shalom – salam – även när den verkar långt bort. Hjälp oss Gud att lyssna till varandra och till Dig. Kom till oss. Amen.